„Upozorňujeme voliče na změnu volebního místa okrsku č. 2, který byl přesunut z vrátnice Hamzovy léčebny do budovy ZŠ Luže - feriálky. Další změnou je spádová oblast těchto ulic: Žižkova, U Stadionu, Za Pilou a Hamzova spadají pod volební okrsek č. 2, občané tedy budou volit v ZŠ Luže - feriálky,“ uvádí zaměstnanci města.

Zároveň nově platí, že obyvatele ulice Na Výsluní budou volit ve volebním okrsku č. 1, který se nachází na Městském úřadu v Luži.