Podle Jany Zechmeisterové z tiskového oddělení ministerstva obrany bude převoz podléhat přísným bezpečnostním opatřením. Na přepravu části munice z areálu ve Vrběticích se připravují ministerstva obrany a vnitra.

Stovka specialistů

Armáda poskytne až deset speciálních vozidel pro přepravu munice, manipulační techniku a specialisty, celkově do 100 lidí. „Doprovod zajistí Policie ČR, případně Vojenská policie," uvedla Zechmeisterová.
Mělo by se převážet asi 2800 tun munice patřící společnosti Excalibur Army.

„Pokud nebudou majitelé schopni odvézt munici vlastními prostředky či prostředky soukromých přepravců, je Armáda ČR připravena na žádost Integrovaného záchranného systému vyčlenit pro přepravu munice potřebnou techniku, která odpovídá požadavkům Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí," sdělila mluvčí.

Přes tři kraje

V Květné by se mělo využít 15 z 32 objektů. Podle Zechmeisterové budou manipulaci s municí zajišťovat nájemci pod dozorem policejního pyrotechnika a velitele objektu Květná.

Cesta z Vrbětic do Květné čítá téměř 200 kilometrů a prochází třemi kraji. Jak dlouho bude naskladňování v Květné trvat, není zatím jasné. Pyrotechnici stále čistí areál ve Vrběticích, převoz by měl začít v lednu. „Policie bude posléze materiál vyvážet na překladiště, kde ho budeme kontrolovat a srovnávat s dokumentací, teprve pak bude naložen a převezen," uvedla Jana Macalíková z policejního prezidia.
V Květné by munice měla zůstat nejdéle do konce příštího roku, než ji vlastník převeze do jiných komerčních skladů nebo rozprodá.