„Městu se podařilo získat dotaci ve výši 1,4 milionu korun na projekt Výsadba a ošetření zeleně v Litomyšli, díky kterému se dokončí tři dlouho rozpracované plány za téměř tři miliony korun,“ sdělil místostarosta Litomyšle Josef Janeček.

První lokalitou, kde dojde k výsadbě stromů z dotace životního prostředí je průmyslová zóna. Podél Moravské a Průmyslové ulice bude vysázeno bezmála sedmdesát stromů. Jedná se hlavně o lípy, javory, topoly, třešně a duby. Tím se zvýší přírodní rozmanitost této části Litomyšle, kde je v současné době jen několik mladých stromů a trávníky. Výsadbou se v dané oblasti sníží prašnost, hlučnost a zlepší se kvalita ovzduší.

Město z dotace zrealizuje, ošetření stromů a výsadbu v aleji u Vertexu a v Trstěnické ulici u sokolovny a kapličky. Obě lokality si vyžádají investice ve výši zhruba milion korun.

SAKURY NA ČAS ZMIZÍ
K významné a hodně diskutované změně dojde na ulici 9. května, kde budou vykáceny staré sakury a následně vysázeny nové. Oblíbené stromy s růžovým květem podle arboristů dožívají a jsou ve špatném stavu. „S kácením se začne příští rok. Už teď se těšíme na nové sakury,“ řekl místostarosta Janeček.

V lokalitě bude vysazeno téměř 80 sakur se sponem ve výši zhruba devět metrů. Díky tomu budou v místě lepší světelné podmínky a pod větvemi stromů budou moci v klidu projet i řidiči větších vozidel. Upraveny budou také komunikace a parkovací místa. Touto úpravou se snaží město vyjít vstříc nejen rezidentům, ale i milovníkům růžové ozdoby města.

„S pracemi na těchto projektech se začne nejpozději na jaře příštího roku, a pokud půjde vše podle plánu, tak by měly být hotové do konce podzimu 2018. Na ulici 9. května závisí termín dokončení na termínu provedení stavebních úprav, na které naváží zahradnické práce. Ty na této ulici budou stát 1,8 milionu korun,“ sdělil Josef Janeček.

PODZIMNÍ ÚDRŽBA
Mnozí obyvatelé Litomyšle si všimli v uplynulých dnech práce v korunách stromů. Ta se uskutečnila v patnácti lokalitách. Studenti zahradnické školy pod odborným dohledem dosázeli trvalkové záhony v Klášterních zahradách. Odborná firma obnoví tři čtverce výsadeb na autobusovém nádraží, kde jsou problémy s rozrůstajícími se travinami.