V minulém týdnu jednalo vedení města s kandidátem na technologa městské hromadné dopravy Davidem Lipovským, který se zabývá tvorbou jízdních řádů pro vlakovou dopravu. Aktuálně pracuje pro soukromého dopravce v Poličce. Ke spolupráci byl osloven rovněž Pardubickým krajem. „Zástupci města z odboru dopravy a rozvoje města doporučenému kandidátovi vysvětlili, jaká očekávání jsou spojena se zpracováním návrhu MHD, především vzhledem k návaznostem na jízdní řády Pardubického kraje," uvedla tisková mluvčí města Dagmar Zouharová. Účastníci jednání se shodli, že klíčovou etapou bude důkladná analýza včetně zjištění potřeb a nároků od velkých místních firem, poté projednání s krajským úřadem. Předpokládanou dobu prací na přípravě provozu MHD město odhaduje na čtyři až pět měsíců.