„Vlastní grantový program budeme vyhlašovat každoročně a zapojit se tak do něj mohou občané, kteří žijí v oblastech, kde není možné se napojit na sdruženou kanalizaci pro likvidaci splašků,“ uvedl starosta Luže Radek Zeman s tím, že o grantovém programu bude v prosinci jednat zastupitelstvo města.

Ze zákona musí město odkanalizovat oblasti své zástavby, když má více než dva tisíce obyvatel. Luže ale tuto podmínku splňuje jen s okolními obcemi, a tak by třeba v místních částech Brdy nebo Doly vyšly náklady na 240 tisíc korun na jednoho obyvatele. „Podle směrnice ministerstva by se tato částka měla rovnat 80 tisícům korunám. To jsme splnili pouze u obcí Bělá a Radim, u ostatních jsme na trojnásobku,“ dodal Radek Zeman.

Zastupitelstvo Luže grant schválilo jako záměr, což znamená, že do realizace zbývá ještě hodně času a s nepořízenou tedy odejdou z radnice lidé, kteří by se chtěli ptát na podrobnosti. “Teprve se budeme zabývat tím, jak nastavit pravidla, kolik peněz na grant budeme uvolňovat a s tím souvisí ještě spousta dalších věcí. Vše je v plenkách,“ zdůraznil starosta.