„Pořízením kompostérů do domácností předejdeme vzniku odpadu. To, co by se později stalo odpadem, je využito jako surovina. Pak už koná sama příroda,“ říká starosta města Petr Řezníček.

Město využilo příležitosti a podalo v listopadu loňského roku žádost o dotaci na podporu domácího kompostování. Výzva byla zacílena právě na předcházení vzniků odpadů, a to zejména díky pořízení kompostérů, kontejnerů, štěpkovačů apod. do domácností.

„Náš projekt hodnotící komisi zaujal a byl doporučen k financování. Nyní probíhají práce na přípravách zadávacího řízení pro jejich pořízení,“ říká chrudimský místostarosta Jan Čechlovský.

Záměr počítá s pořízením 1 500 kusů kompostérů. Kromě nich se mají díky dotaci pořídit také nádoby na textilní materiál do sběrného dvora a dvě „knihobudky“, které budou instalovány na recepci plaveckého bazénu a sportovní haly.

Zájemci o kompostér o objemu přibližně 900 litrů jednoduše vyplní elektronickou žádost na webových stránkách odpadovecentrum.cz pod odkazem Žádost o kompostér.

Zapůjčení kompostérů bude ošetřeno smlouvou o výpůjčce uzavíranou na pět let, ve které se občan zaváže kompostér umístit na vlastním či pronajatém pozemku na katastrálním území Chrudim, Topol, Medlešice, Vestec u Chrudimi a Vlčnov u Chrudimi, a to s možností kontroly umístění kompostéru. Dále se zájemce po dobu udržitelnosti projektu zaváže, že bude kompostér využívat k danému účelu, tedy ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu.

Kompostéry budou zapůjčeny uchazečům vybraným na základě pořadníku sestaveného z přihlášek poslaných do letošního 30. září. Výpůjčka bude bezplatná a po uplynutí doby udržitelnosti projektu přejdou kompostéry bezplatně do vlastnictví občanů. Předpokládaný termín zahájení distribuce kompostérů je na konci roku 2017.