„Po vyslechnutí připomínek obyvatel k možné výsadbě pásu zeleně v šíři několika metrů přímo za obcí a potenciální výsadbě stromořadí v prostoru mezi dálnicí a Kornicemi, jsme dali projektantům za úkol se podrobněji věnovat možnosti výsadby vegetace poblíž valu dálnice. Tato možnost občanům přišla nejvhodnější,“ popsal jednání litomyšlský místostarosta Josef Janeček.

V následujících týdnech by se v Litomyšli mělo uskutečnit další jednání nad upraveným plánem. Do budoucna chce vedení města podobně postupovat i u dalších úseků dálnice, kde se počítá s vybudováním protihlukových bariér.