Nemocní jsou evidováni ve všech okresech Pardubického kraje.

Nebezpečí je všude

Za prvních osm měsíců letošního roku bylo v Čechách hlášeno 205 případů invazivního pneumokokového onemocnění. Podle regionálních statistik se vyskytují nemocní lidé v celé republice, výjimkou není ani Pardubický kraj.

„Začátkem září měla hygienická stanice Pardubického kraje hlášeno sedm případů nákazy invazivním pneumokokem. V šesti případech se jednalo o sepsi, tedy horečnaté onemocnění spojené se zápalem plic. Jednou se jednalo o pneumokokovou meningitidu. Infekce se projevila u šesti mužů a jedné ženy. Ve všech případech se jednalo o oslabené jedince, s primárním velice závažným onemocněním nebo s dlouhodobou rekonvalescencí po operačním zákroku," informovala Olga Hégrová, vedoucí protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Pardubického kraje.

Průběh onemocnění

První příznaky invazivního pneumokokového onemocnění jsou podobné chřipce. Člověk dostane teplotu, zimnici, třesavku, trpí bolestí hlavy a zvrací. Právě proto jsou pneumokoková onemocnění zrádná. Pneumokok postihuje jednotlivé orgány a způsobuje závažné záněty středouší, těžké zápaly plic i pneumokokové meningitidy.

Bakterie, která se dostane do krevního řečiště, postupuje v organismu velmi rychle, nemocnému jde o čas. „Zvláště u malých dětí, starších osob a osob s imunodeficitem má infekce velmi závažný průběh. Ze sedmi hlášených případů byly čtyři osoby starší pětapadesáti let. Nikdo z pacientů nebyl proti pneumokokovým infekcím očkován," uvedla Olga Hégrová. V případě podezření nákazy pneumokokovou infekcí je důležité včas vyhledat lékaře, který nasadí efektivní léčbu.

Onemocnění pneumokokovou infekcí lze předejít dostupným očkováním. Pro nejmenší děti jsou v současné době na trhu k dostání dvě vakcíny. Očkovací látka pokrývající základní spektrum deseti sérotypů, která je plně hrazená státem, a vakcína s rozšířeným spektrem třinácti sérotypů, na kterou je nutné si doplatit.

Očkování prevencí

Podle dostupných dat se mezi hlášenými případy nemocných lidí v celé České republice objevuje sérotyp pneumokoka 19A, proti kterému chrání jen třináctivalentní komplexnější sérum.

„Pravidelné očkování proti pneumokoku je podle české legislativy povinné i pro osoby v léčebnách dlouhodobě nemocných a v domovech pro seniory. Zvláště v období zvýšeného výskytu respiračních nákaz je očkování proti pneumokoku významnou prevencí proti možným komplikacím," vysvětlila Olga Hégrová.

Počet nakažených v kraji

Chrudim 1

Pardubice 2

Svitavy 2

Ústí nad Orlicí 2

(Počty jsou za okres k 36. týdnu)