Jelikož nám navečer přituhlo, tak už se všichni těšili na vánoční punč a věnečky paní Bednářové, ta jich letos napekla 240. Punč i věnečky dostávali všichni zdarma. V hasičské garáži zastupitelé smažili langoše. Dříve jsme si těsto zadělávali sami na úřadě. Teď už zadělávám z 10 kg, tak nám s tím pomáhá školní kuchyň. V zasedací síni bylo možno zhlédnout výstavu s vánoční vazbou S. Mikyskové, suchou vazbu L. Holečkové, přání vyrobená z čajových sáčků J. Škopovou nebo šperky vyrobené D. Dostálovou. Paní M. Dostálová na výstavu upaličkovala betlém.
V 18 hodin jsme se podruhé sešli pod altánem a akce Česko zpívá koledy i v Lukavici mohla začít. Starostka rozdala texty koled a pod vedením paní Kaplanové a za hudebního doprovodu paní Tomkové jsme si společně zazpívali pět koled. Byl to krásný moment a myslím, že všichni společně jsme v tu chvíli cítili, že jsme si tak nějak blíž. A pro ty, co v mraze vydrželi až do konce, byl odměnou závěrečný ohňostroj.

S pozdravem
Ilona Severová,
starostka

Fotogalerii naleznete zde.