Největší úbytky lidí pak statistici hlásí z Moravské Třebové (-113), České Třebové (-96), Vysokého Mýta (-72) a Chocně (-70).

Nejmenší obcí v Pardubickém kraji z hlediska obyvatel je Želivsko na Svitavsku se 33 usedlíky. Litomyšl měla k 31. prosinci 2017 10 278 obyvatel.