Na její počest chce Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové vysadit po celé republice 85 stromů. Jeden takový strom byl ve středu vysazen také v Pardubicích.

Pardubická Lípa Olgy Havlové se nachází v Polabinách v Mozartově ulici před budovou gymnázia.

Stromy se sází, protože v roce 1993 Olga Havlová v Olomouci Topolanech sama jeden vysadila, jednalo se o lípu dobré vůle.