Konference zvolila nové vedení okresní organizace a určila hlavní úkoly pro svou práci především s ohledem na supervolební rok 2014, v němž se bude volit do Evropského parlamentu, poslanecké sněmovny, zastupitelstev obcí a na Choceňsku také do Senátu.
Předseda okresní organizace Petr Čada ve svém vystoupení mj. uvedl: „Nejsme zrovna revoluční povahy. Patříme mezi ty, kteří se až tak nezaměřují na vlastní prosazení, ale na soudržnost. Patříme mezi ty ´hodné´ . Věříme, že ostatní to ocení a sami se k nám přidají. Ale jak vidíme, takováto představa je mylná. Není tomu tak. My působíme navenek hodně uzavřeně. Máme přicházet s vlastními nápady a ne jenom útrpně reagovat na vzniklou situaci. Přestat se bát, co tomu řeknou ti druzí, ale vidět svět očima dnešních patnáctiletých. Jejich je budoucnost a fakticky, přes tyto děti, i naše." Mezi delegáty přijel také krajský předseda KDU-ČSL Roman Línek, první náměstek hejtmana Pardubického kraje, který vystoupil s projevem. Slova se ujal také řádný delegát okresní konference, senátor Petr Šilar.
Předsedou okresní organizace byl opět zvolen Petr Čada z Ústí nad Orlicí. Místopředsedy se stali Jiří Vencl z České Třebové, Petr Šilar z Horní Čermné a Václav Čada z Verměřovic. Delegáti také zvolili patnáct dalších členů okresního výboru, osmnáct delegátů krajské konference a pět delegátů letošního sjezdu KDU-ČSL, který se bude konat v červnu v Olomouci.
Souběžně s jednáním okresní konference se v D-centru konala i ustavující schůze Mladých lidovců Pardubického kraje. Na dvacet účastníků si ze svého středu jako předsedu zvolilo Jana Kadu z Řetové. Mladí lidovci jsou občanské sdružení mladých lidí se zájmem o politiku, kteří se nespokojují jen s kritikou na facebooku. Sdružují středoškoláky, vysokoškoláky i pracující od 15 do 35 let, kterým není lhostejný stav společenského a politického vývoje polistopadové České republiky. (rz)