Průzkum si město nechalo zpracovat při přípravě nového strategického plánu. „Nyní máme k dispozici podrobné výsledky průzkumu, jehož cílem bylo získat nezávislou zpětnou vazbu například na kvalitu života ve městě, bezpečnost nebo spokojenost s poskytováním informací,“ vysvětlil tiskový mluvčí města Václav Dokoupil.

Největší část respondentů, zhruba třetinu, tvoří lidé ve věku 45 až 64 let. Z hlediska pohlaví je poměr odpovídajících téměř vyrovnaný. A skoro polovina má středoškolské vzdělání s maturitou.

Výsledky průzkumu chce město využít k lepšímu zaměření strategického plánu v budoucnu. „Většina obyvatel města si přeje být informována, případně se chce zapojit do tvorby strategického plánu,“ podotkl Václav Dokoupil. „Mezi okruhy témat, kterým by měla být věnována pozornost, patří oblast bezpečnosti ve městě, opravy a údržby silnic a chodníků a také celková dopravní dostupnost včetně organizace dopravy ve městě,“ vypíchl z výsledků průzkumu tiskový mluvčí.

Lidé se v průzkumu vyjadřovali i k negativním stránkám života ve městě. Čtvrtina účastníků šetření vidí jako nejpalčivější problém soužití s místní romskou komunitou. Necelých dvacet procent považuje za potíž kriminalitu a s ní spojenou bezpečnost ve městě. Asi pět procent z těch, kteří odpovídali, poukázalo na provázanost bezpečnosti s drogovou problematikou. V součtu se ve městě necítí bezpečně téměř polovina obyvatel.

Kolem třinácti procent není spokojeno s dopravou. „Respondenti nejčastěji zmiňovali špatnou dopravní dostupnost, problémy s parkováním i nedostatečnou autobusovou dopravu do okolních měst a obcí či nevyhovující stav autobusového nádraží,“ uvádí se v průzkumu.

Nespokojenost mezi účastníky průzkumu panovala i v případě současného stavu kulturního života ve městě. „Nejčastěji se objevovala stížnost na absenci kulturního domu,“ upřesnili autoři průzkumu. Lidé si rovněž stěžují na nedostatečnou informovanost o kulturních akcích.

Zhruba stejný počet účastníků kritizuje dostupnost a kvalitu zdravotní péče ve městě. „Podle zkoumaného vzorku je zdravotní péče zajišťována v nedostačující podobě pro seniory, kteří musí často za mnohými vyšetřeními cestovat do Svitav či jiných měst v kraji,“ uvádí se v průzkumu.

Mezi slabými stránkami města se objevila i činnost městské policie, absence krytého plaveckého bazénu nebo nedostatek příležitostí pro mladé lidi.