Příjmová situace domácností však stále není v mezikrajském srovnání příznivá. Přesto dochází k určitému zlepšení. Pardubický kraj se výší čistého disponibilního důchodu 180,4 tisíc korun na jednoho obyvatele v roce 2010 řadil na deváté místo. Do roku 2016 se s hodnotou 209,2 tisíc posunul na osmé místo. Oproti roku 2010, kdy Pardubický kraj zaostával za celorepublikovým průměrem o 8,1 %, v roce 2016 už byl pod průměrem pouze o 5,1 %.