„Na akci bylo přítomno 105 účastníků. Diskuze byla velmi podnětná a konstruktivní,“ uvedla Ludmila Lišková, koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agendy 21.

Účastníci se rozdělili do deseti pracovních skupin zaměřených na vybrané oblasti veřejného života (územní rozvoj, životní prostředí, bezpečnost, doprava, zdravý životní styl, ekonomika, vzdělávání, kultura, sociální oblast, mládež). Každá skupina definovala dva nejpalčivější problémy. O dvaceti vybraných návrzích posléze hlasovali všichni přítomní.

Nejtíživějším nedostatkem je podle účastníků veřejného fóra absence kulturního sálu. Pro návrh hlasovalo 31 přítomných. Město má k dispozici pouze kinosál v budově muzea, jehož kapacita je 120 míst. Pro kulturní akce se rovněž využívá dvorana muzea, kam se směstná 200 příchozích. Požadavek na vybudování kulturního sálu s kapacitou alespoň 400 míst se mezi nejpalčivějšími problémy města na veřejných fórech opakovaně objevuje už několik let.

Dalšími, účastníky fóra pociťovanými nedostatky v pořadí jsou vybudování cyklostezek z Moravské Třebové do Boršova a Starého Města, rekonstrukce stávajícího plaveckého bazénu, chodník od vlakového nádraží do Udánek, vybudování nového krytého bazénu, zřízení parkoviště u městského úřadu, zlidštění autobusového nádraží nebo podpora sociálního bydlení.

„Výsledky hlasování veřejného fóra budou ověřovány následnou anketou, která poběží od 1. března po dobu čtrnácti dnů,“ uzavírá Ludmila Lišková.