Zájem o klasické dětské tábory na Pardubicku narůstá. Ještě v minulých letech tomu tak ale nebylo. Počty dětí i táborů se  totiž rok od roku snižovaly. Letos je však situace jiná.

Tábory jsou opět v kurzu a potvrzuje se tak, že jsou v České republice fenoménem.
Stále populárnějšími se stávají také příměstské tábory, kam děti dochází pouze během dne a na noc se pak vracejí zpátky domů.

Sport, hudba, ale také cizí jazyky

„V Pardubickém kraji je nyní krajskou hygienickou stanicí evidováno  129 táborů, na kterých se koná 190 běhů. Zatím se jich zúčastnilo 13.282 dětí. Oproti minulému roku jde o mírný nárůst. Loni se konalo celkem 108 táborů se 180 běhy a zúčastnilo se jich 12.722 dětí. Tedy zhruba o necelou tisícovku méně," uvádí Dagmar Švadlenková, vedoucí oddělení hygieny dětí a dorostu  Krajské hygienické stanice Pardubického kraje. Čísla jsou však ve skutečnosti ještě vyšší, protože hygienické stanice monitorují pouze tábory s počtem dětí více než třicet.

Zájem dětí o tábory se zvedá mimo jiné i z důvodu nepřeberné nabídky různě cílených táborů. V Pardubickém kraji si mohou děti vybírat z akcí zaměřených na sport, hudbu nebo třeba pravěk.

V nabídce jsou i tábory, kde si děti také vyzkouší, jak to bude vypadat v blízké budoucnosti nebo tábor s jezdeckým výcvikem na koních.
Zvýšení zájmu o dětské tábory pozoruje i Soňa Petridesová, pedagogický pracovník Domu dětí a mládeže Delta v Pardubicích. „Letošní letní tábor, jehož dějištěm je Horní Bradlo na Chrudimsku, je už více než tři měsíce úplně zaplněný. Tentokrát jsou na něm hlavně mladší děti."

Příměstské tábory mají několik výhod

Také příměstské tábory se stávají čím dál oblíbenějšími. Tam děti ráno vyrazí a odpoledne nebo večer se zase vracejí domů. Jsou tak výhodné hlavně pro pracující rodiče, kteří nemají čas starat se o své děti přes den, ale večer se s nimi chtějí vidět. Zájem jistě zvyšuje i nižší cena tábora, která je způsobena například absencí platby za ubytování.

Soňa Petridesová spatřuje i další plusy těchto táborů: „Výhodu příměstského tábora  vidím hlavně v tom, že dnes jsou děti příliš zvyklé na své prostředí. Na rodiče a na kamarády a tím, že se vrátí ve čtyři hodiny odpoledne domů, mají ještě spoustu času na své zájmy."
O zvýšeném zájmu o příměstské tábory mluví i čísla, která registruje krajská hygienická stanice. V roce 2011 evidovala 27 jiných podobných možností (JPM), což jsou v převážné většině příměstské tábory, na nichž se konalo 40 běhů a účastnilo se jich 874 dětí. V letošním roce jde zatím o 21 JPM s 29 běhy a 625 dětmi.

Čísla však samozřejmě zatím nejsou konečná, jejich počty budou do konce prázdnin stále narůstat.
Oblíbenost příměstských táborů ostatně potvrzují i v pardubickém Domě dětí a mládeže Delta. „Letos pořádáme celkem devět příměstských táborů. Přihlášky jsme otevřeli o jarních prázdninách a nyní jsou už téměř všechny zaplněné. V nabídce byl například anglický, florbalový nebo zálesácký tábor."

I když je už většina letních dětských táborů obsazená, stále ještě několik málo míst zbývá.

Veronika Skřivanová