„Zisk po zdanění činil asi 174 tisíce korun, původně plánovaný zisk byl přitom nižší,“ komentuje místostarosta Jaroslav Trávníček s tím, že zisk bude přidělen do nerozděleného zisku minulých let. Dobrého hospodářského výsledku dosáhla společnost navzdory tomu, že již od roku 2015 poměrně výrazně klesá cena dřevní hmoty z důvodu kůrovcové i dalších kalamit.

POKLES BYL VÝRAZNÝ
„Ještě před několika lety se kubík kvalitního smrkové kulatiny pohyboval v cenách od 2200 do 2400 Kč, zatímco dneska se dostáváme na nějakých 1800 až 1900 korun. A to ještě odběratelé přesunuli kůrovcovou kulatinu a dřevo ze souší do nové, méně ceněné kategorie, v níž dostáváme za kubík jen asi 1200 korun. Obdobně je tomu v kategorii vlákniny, tedy dřeva využívaného například jako palivo nebo pro výrobu papíru. Tam jsme dříve tržili až 1100 Kč za kubík, zatímco v současnosti je to tak sedm stovek,“ ilustruje nelehké podmínky odbytu jednatel Městských lesů Chrudim Zdeněk Odvárka.

„Trh ale ovládají velké společnosti, takže do cen koncových výrobků se snížená cena dřeva bohužel nepromítla,“ dodává jednatel.

LISTNÁČE PŘES PLÁN
Společnost Městské lesy Chrudim hospodaří podle slov svého vedení uvážlivě. Například úroveň těžby dřeva za roky 2010 až 2017 byla jen ve výši 75,8 % možného maximálního objemu těžby podle schváleného lesního hospodářského plánu.

Při prvním zalesnění byly použity listnáče (meliorační a zpevňující dřeviny) na ploše 52,5 %, zatímco schválený lesní hospodářský plán předepisuje použití listnáčů jen na zhruba 25 procentech ploch. Nově vysázené smíšené lesní porosty by tedy měly být oproti současným převážně smrkovým monokulturám odolnější.

Valná hromada projednávala rovněž plány společnosti na tento rok. „Největší letošní investiční akcí je určitě třetí etapa rekonstrukce lesních cest v lokalitách Pohled a Rtenín, která je spolufinancována z evropské dotace,“ doplnil místostarosta Jaroslav Trávníček. Celkové náklady této etapy přesáhnou tři miliony korun bez DPH.

Současně valná hromada odsouhlasila podání žádosti o poskytnutí dotace na čtvrtou etapu rekonstrukce lesních cest. (man, sd)