Předseda svitavského lékařského odborového klubu Lukáš Rychlovský vysvětluje, že svůj zásadní nesouhlas vyjádřili podpisem otevřeného dopisu. Nechtějí, aby manažeři, jejichž minulost je zpochybňována, vedli zdravotnictví v kraji.  Jmenovitě jsou proti jmenování Ivana Pilipa, Josefa Pejchla a Zdeňka Stránského. „Dopis podepsali primáři několika oddělení, sestry i další pracovníci nemocnice. Dozvěděli jsme se, že před nástupem těchto manažerů má být v rámci kraje udělán audit, který srovná a vyrovná hospodaření a takto připravený audit budou manažeři aplikovat na jednotlivé nemocnice.  Nevíme tedy, jakou práci mají vytvořit, když audit za ně udělá pražská firma,“ vysvětlil postoj lékařů  Lukáš  Rychlovský.  
Otevřený dopis hejtmanovi Pardubického kraje podepsali také zaměstnanci nemocnice  v Litomyšli.   (ik, ap)

Otevřený dopis hejtmanovi

Vyjádření nesouhlasu s jmenováním Ivana Pilipa, Josefa Pejchla a Zdeňka Stránského do statutárních orgánů nemocnic Pardubického kraje.
    My, níže podepsaní zaměstnanci Svitavské nemocnice, a.s., vyjadřujeme zásadní nesouhlas s jmenováním výše uvedených kandidátů do statutárních orgánů nemocnic Pardubického kraje. Nepovažujeme za vhodné, aby do tak důležitých postů ve zdravotnictví Pardubického kraje byli dosazeni lidé s nedůvěryhodnou manažerskou minulostí. Touto formou se chceme připojit k již  vyjádřenému nesouhlasu zaměstnanců ostatních nemocnic Pardubického kraje.