„Vila je pouze městskou, nikoli národní kulturní památkou. Legionáři tak bohužel nemají šanci dosáhnout na evropské dotace. Obnovu památky finančně podpořily vedle města Pardubice také Pardubický kraj a Ministerstvo kultury,“ řekl náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký.

Věžička už je dole

Legionáři po převzetí Larischovy vily v roce 2015 od firmy Foxconn zahájili práce na odstranění havarijního stavu střechy věže a stropů. Věžička, která byla nejvíce poškozena, je již sejmuta.

„Původně jsme předpokládali, že věžičku budeme pouze stabilizovat. Jakmile ale firma odkryla plechy a krytinu, zjistilo se, že to není reálná cesta. Trámy už byly napadeny dřevomorkou a dalšími škůdci,“ vysvětlil předseda chrudimské jednotky Československé obce legionářské František Bobek.

Nyní je tak potřeba dokončit sanaci proti dřevomorce, zpevnit napadené a poškozené nosné konstrukce střechy, zhotovit repliku věžičky a zpevnit a opravit stropy uvnitř věže.

Ve vile má po dokončení rekonstrukce vzniknout muzeum zabývající se historií zámečku, obcí Ležáky, Obranou národa jako domácího odboje a výsadkáři na Pardubicku.   (als)