„Dobrovolníci jsou v nemocnicích velmi potřební lidé. Nenahrazují odbornou práci personálu, ale dělají pacientovi společnost, povídají si s ním, luští křížovky, čtou, hrají hry, prohlížejí si s ním jeho fotografie. Pomáhají mu navrátit k činnostem, které měl rád. Přicházejí rovněž jako canisterapeuté, protože přítomnost psa vyvolává radost a příjemné rozptýlení," vysvětlila Šárka Portyšová, jedna z organizátorek účasti Nemocnice Pardubického kraje na festivalu dobrovolnických aktivit.