Zhruba miliarda za posledních pět let

„Byli jsme seznámeni s rekapitulací finančních prostředků, které z kraje za pomoci regionálních operačních programů přišly na Žambersko a Králicko. Byly vyčísleny všechny finance, které byly využity na úpravy komunikací, v cestovním ruchu, při odstraňování ekologických zátěží a v dalších oblastech. Sečteno, podtrženo, je toho zhruba za miliardu korun za posledních pět let," informoval Orlický deník starosta Jablonného nad Orlicí Miroslav Wágner. „Poslední projekt, který jsme měli společně s krajem, je Betonová hranice. Na něm se podílely obce od Jablonného nahoru ke Králíkám ," doplnil.
Činnosti a realizované projekty Sdružení Orlicko před členy krajského zastupitelstva prezentoval předseda sdružení, letohradský starosta Petr Fiala. „V další části nás pak hejtman informoval o přípravě evropských fondů příštího období let 2014 až 2020, kdy dojde k zásadním změnám a v přípravě je výrazný skluz. Optimální odhad počátku čerpání je druhá polovina roku 2015. Hejtman také sdělil, že kraj bude nucen dofinancovávat evropské projekty a toto spolyká významnou část volných prostředků. Proto nebude prostor na navyšování například grantové podpory a různých dotací," přiblížil další program starosta Letohradu.

Na sever od nás 
je již jen Polsko

„Za Sdružení obcí Orlicko jsem vyzval předkladatele budoucích materiálů a požádal také přítomné zastupitele, aby v případě jakýchkoli budoucích plánovaných redukcí, ať to je oblast školství, zdravotnictví, dopravy i jiné, měli na paměti, že severně od nás je již jen Polsko, proto každý zásah do našeho území je násobně citelnější než ve vnitrozemí. Připomenul jsem, že se jedná o nejsevernější část území Pardubického kraje, kterému byla v době vzniku krajů, kdy si řada obcí přála patřit do Královéhradeckého kraje, slibována Pardubickým krajem významná podpora jako území turistického ruchu, které je pro něj velmi důležité," dodal Petr Fiala.
Podle slov Miroslava Wágnera také jednotliví krajští radní představili své rezorty. „Hovořilo se i o problematice sociálních služeb, která se nás v současné době dotýká. Jsme připravováni na to, že budeme muset být solidární, čímž nám bylo jasně naznačeno, že prostředků v rozpočtu je čím dál méně," uvedl.