Pardubická krajská nemocnice byla znovu zařazena mezi specializovaná centra a může pacientům v kraji poskytovat špičkovou péči v oblasti kardiologie. Loni přitom byla ze sítě těchto zařízení vyřazena kvůli neshodám mezi soukromými subjekty, které kardiologickou péči společně s Pardubickou krajskou nemocnicí poskytovaly.

Specializovaná péče

„Jsme rádi, že naše několikaměsíční snaha vedla k úspěchu. Je to především ku prospěchu pacientů, kterým bude poskytována superspecializovaná kardiovaskulární péče,“ prohlásil ředitel Pardubické krajské nemocnice Tomáš Gottwald.

Návrat mezi špičková česká kardiocentra vítají i lékaři. „Znovuzařazení do sítě Komplexních kardiovaskulárních center nám umožní provádět široké spektrum vysoce specializovaných kardiologických výkonů. Řada z nich je v současnosti vyhrazena právě jen pro tato centra,“ řekl primář kardiologického oddělení Pardubické krajské nemocnice Petr Vojtíšek.
„V poslední době je trend koncentrovat specializovanou činnost do menšího počtu pracovišť. Jsme rádi, že mezi ně znovu budeme patřit a že budeme moci našim pacientům poskytnout diagnostickou a léčebnou péči v plném rozsahu,“ dodal primář Petr Vojtíšek.

Pardubická krajská nemocnice může nyní také poskytovat výuku kardiologie podle směrnic České kardiologické společnosti a Ministerstva zdravotnictví České republiky pro šest lékařů.
„Jsem rád, že ministerstvo zdravotnictví situaci přehodnotilo a potvrdilo, že se kardiovaskulární centrum do pardubické nemocnice vrací,“ prohlásil poslanec a primář oddělení klinické biochemie Pardubické krajské nemocnice Jiří Skalický.

Dohoda subjektů

„Jednal jsem s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem, který byl ochoten nám pomoci. Nejdříve muselo dojít k dohodě všech zúčastněných subjektů včetně souhlasu vlastníka – Pardubického kraje,“ doplnil Jiří Skalický.

Poté prý musel každý ze smluvních subjektů splnit odborná technická a personální vybavení, aby zaručil dostatečnou kvalitu péče. Tuto část posoudila odborná komise ministerstva zdravotnictví a konstatovala, že všechny požadavky jsou splněny.

Kvůli vyřazení ze sítě specializovaných center tehdy nemocnice přišla o pacienty, ale i o možnost čerpat evropské dotace na modernizaci pracoviště.

Lenka Štěpánková