Plán ministra školství na změnu financování regionálních škol se vůbec nelíbí představitelům Pardubického kraje či obcí. Vedení kraje se totiž obává, že by chystané změny mohly krajskou pokladnu stát až 100 milionů korun ročně.

„Reforma jasně přenáší finanční zátěž na zřizovatele. Ten ale musí mít v případě, že se rozhodne ponechat školy beze změny a případně jejich provoz a mzdové náklady zaměstnanců dofinancovávat, možnost nejen včas propočítat konkrétní finanční dopad na jednotlivé školy a následně i na svůj rozpočet, ale také zvážit vliv těchto změn na další rozvoj obce. Navrhuji proto posunout účinnost nového systému financování nejdříve od 1. ledna 2014,“ pravila krajská radní pro školství Jana Pernicová.

Optimální naplněnost tříd prý v této chvíli v Pardubickém kraji nesplňuje celkem 65 základních škol (téměř 30 procent), které by jejich zřizovatelé, tedy obce, byli povinni dofinancovat. Podobná situace je u krajem zřizovaných středních škol. Daného parametru naplněnosti tříd nedosáhne 20 krajských škol (35 procent), které by tak musely být dofinancovány. Kraj by to stálo odhadem až sto milionů korun ročně.

Zlepšit komunikaci

„Namísto poplašných zpráv o dalších milionových škrtech v rozpočtu a propouštění tisíců učitelů by mělo ministerstvo školství komunikovat s kraji a obcemi, které znají nejlépe místní podmínky a mají  snahu o zefektivnění celého systému,“ podotkla Jana Pernicová.

První náměstek ministra školství Ladislav Němec ale uklidňuje, že se žádné masové propouštění konat nebude.
„V médiích se objevilo, že budeme propouštět dvacet procent učitelů. To ale nepřipadá v úvahu. Odbory si na základě podkladů z ministerstva financí spočítaly nějaká svá vlastní čísla. My razíme pravidlo, že pokud chceme dělat reformu, tak musíme mít stejný počet peněz a pak může dojít ke drobnému snížení počtu zaměstnanců škol,“ vysvětlil Ladislav Němec.

Méně žáků

Reforma je ale podle něj nezbytná.

„Důvodem reformy je fakt, že máme stále stejný počet škol, rostoucí počet pedagogů, ale výrazně se snižující počet žáků. Teď sice nastal v mateřských školách krátký babyboom, ale ten podle Českého statistického úřadu brzy pomine a pak bude následovat propad počtu žáků,“ konstatoval náměstek ministra.
Optimalizace je podle názoru ministerstva sice nutná, ale nějaké hromadné zavírání škol v malých obcích se prý nechystá.

„Pokud se má systém optimalizovat, tak pravděpodobně dojde k zániku některých zařízení. Největší problém je u středních škol. V žádném případě ale neuvažujeme o tom, že bychom hromadně zavírali školy,“ dodal Ladislav Němec.

LUKÁŠ DUBSKÝ