Původní výběrové řízení bylo zrušeno z důvodu podezření na existenci zakázané dohody účastníků soutěže. „Je pro nás nesmírně důležité, abychom obnovili proces co nejdříve a nedošlo k ohrožení čerpání evropských prostředků. Stanovené termíny v této chvíli plníme bez problémů,“ řekl hejtman Martin Netolický.

V rámci nového smluvního ujednání kraje s nemocnicí bude Pardubický kraj vystupovat v pozici centrálního zadavatele. "Znamená to, že provedeme celé zadávací řízení včetně rozhodnutí o výběru dodavatele stavby. S takto vybraným dodavatelem pak uzavře smlouvu na plnění zakázky Nemocnice Pardubického kraje, a.s. jako pověřující zadavatel,“ přiblížil krajský radní Ladislav Valtr.