Obyvatelé se nejprve pokoušeli peticí ovlivnit stavbu nového mostu, který má během dvou let spojit Valy a Mělice a unese i nákladní auta, ale nepodařilo se. „Od začátku jsme prosazovali, aby měl most jen omezenou nosnost, aby přes něj projela maximálně sanita a dodávky, ale stavební úřad v Přelouči vydal stavební povolení bez tohoto omezení,“ uvedl předseda mělického osadního výboru Aleš Kouba.

Stavba nového mostu za 223 milionů korun, který nahradí stávající jednosměrné mostní provizorium, už je jistá. „Stavební povolení je pravomocné, veškeré pozemky jsou vykoupeny a peníze v rozpočtu na roky 2017 až 2019 rezervovány,“ potvrdil Jan Bukovský z Ředitelství vodních cest ČR. 

Co však místní nečekali – ohrožena je jejich dosavadní pojistka a to železniční viadukt na komunikaci za mostem, pod nímž by kamiony v současné podobě neprojely. Jenže Pardubický kraj, který je vlastníkem silnice, chystá stavební úpravy. „Připravujeme plnohodnotný průjezd pod železniční koridorovou tratí,“ potvrdil krajský radní Michal Kortyš.

Součástí projekčních prací je i dopadová studie, která zkoumá, jaký vliv budou mít zmiňované zásahy na nárůst dopravy. „Podle odborníků bude dopad minimální, protože trasování silnice nevytváří prakticky žádnou transitní výhodu. Pokud by přeci jen začaly kamiony tuto trasu využívat, máme možnost jim v tom zabránit omezením tonáže,“ uvedl Kortyš. 

Stav labských mostů je velmi špatný a platí to nejen o tom ve Valech. Mosty v Přelouči i v Rečanech nad Labem jsou před rekonstrukcí. A toho se Měličtí obávají: že se stanou objízdnou trasou, zejména v případě oprav v Přelouči. „Most ve Valech je podle běžné praxe místní objízdnou trasou. Transitní dopravu se snažíme odsouvat ve velké vzdálenosti na silnice I. třídy,“ uvedl Kortyš. 

Aleš Kouba nevěří, že kamiony nebudou novou trasu využívat. „Kamiony jedoucí na Prahu a opačným směrem si přes nás budou zkracovat cestu, vyhnou se tak ucpané Přelouči i Pardubicím, kde stojí v kolonách,“ řekl Aleš Kouba. Účinnosti značek nevěří.