Pěšky se ale lidé dostanou do Chvaletic přímo, přes starou lávku. Ta je ovšem ve špatném technickém stavu. „Už to řešíme od roku 2015. Mám obavy, protože je to jediná přístupová cesta, která nás spojuje s druhým břehem. Lidé z okolních obcí přes ni chodí do školy, zaměstnání nebo na nádraží,“ vysvětlila starostka Chvaletic Blanka Zaklová. Lávku využívají také cyklisté nebo pěší turisté.

Mostek postavil národní podnik Československá plavba labsko-oderská (ČSPLO) již v 80. letech minulého století.

Kdo je ale současným majitelem lávky, není jisté. Zda je vlastníkem majitel loděnice, která s lávkou sousedí, se s jistotou neví. „Loděnici jsme získali v konkurzu ČSPLO, ale k lávce žádné dokumenty nemáme, nejsme si tedy jistí, kdo je jejím majitelem,“ informoval Jan Halouska, předseda představenstva společnosti T.I.S.C., která je vlastníkem loděnice.

Pravidelnou údržbu lávky nikdo neprovádí. „Současný vlastník nemá na údržbu lávky dle svého prohlášení peníze, čas od času provede drobné úpravy na vodovodní přípojce. Další investice neprovádí,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Starostka Chvaletic o budoucnosti lávky s hejtmanem jedná. „Jednou z variant je složené financování kraje a okolních měst a obcí, jejichž občané lávku využívají,“ navrhl Netolický. Na financování lávky by se podílela i obec Selmice. „Samozřejmě bychom přispěli, ale myslím, že by se na tom měly podílet i jiné obce. Lávku nevyužívají jen lidé z naší obce,“ potvrdil starosta obce Selmice Josef Veselý.

Přes lávku přecházejí i lidé z Krakovan, Hlavečníku a Labských Chrčic. „Určitě bychom na opravu přidali. Domlouvali jsme se, že bychom obce sdružili do spolku, který by lávku převzal. Poté by se dalo přemýšlet i o získání dotace,“ ujistil starosta Labských Chrčic Václav Novák.
Město ani kraj zatím nemají představu, na kolik korun rekonstrukce vyjde.

„V první řadě se musí udělat revize a statika, proto zatím netušíme, kolik peněz bude oprava stát. Třeba někdo řekne, že je to pouze povrchové poškození, nebo naopak že je to ve vodě uhnilé, podle toho se bude odvíjet cena,“ konstatovala starostka Zaklová.

Kraj by chtěl jednat o bezúplatném převodu lávky na město. „V případě, že by byla lávka v majetku města, je možné řešit další postup,“ dodal Netolický. Na to by majitel loděnice pravděpodobně přistoupil. „Pokud se ukáže, že jsme opravdu majiteli lávky, jsme určitě ochotni jednat o převodu,“ ujistil Halouska. (las)