„Uvědomujeme si, že jediným vlastníkem, který za zařízení zodpovídá, je kraj. Z naší strany se proto jedná o pokornou žádost. Na druhou stranu, pokud se hovoří o různých úpravách organizace zdravotnictví, tak se do diskuze místní samosprávy také zapojují. My jim říkáme dobře, ale na druhé straně vás žádáme o příspěvek, pokud chcete udržet stávající rozsah péče,“ říká krajský radní.
Vybavení operačních sálů, jednotek intenzivní péče a anesteziologicko – resuscitačních oddělení je vytíženo nejvíc. „Největší investice probíhaly v letech 2002 až 2004, kdy se uskutečnily rozsáhlé rekonstrukce oddělení i obměna přístrojů ve všech třech nemocnicích na východě kraje – ve Svitavách, Litomyšli a Ústí nad Orlicí. Přístroje jsou osm, devět let v provozu, a osm let je z hlediska počítačového vybavení dlouhá doba, a dá se očekávat, že bude opět nutná jejich obměna, abychom neohrozili péči o pacienta,“ vysvětluje Martin Netolický.

Příspěvek zvažují i spádová města

Aktuálně podporuje snahu ředitele Orlickoústecké nemocnice, a. s., Jiřího Řezníčka, který se obrací na města, obce i podnikatele se žádostí o příspěvek na laparoskopickou věž. „Je to investice v rozsahu dva až dva a půl milionu korun. Podle mých informací je se svými žádostmi poměrně úspěšný,“ dodává radní. Jak upřesnil, Ústí nad Orlicí v rozpočtu vyčlenilo částku 200 tisíc korun, Česká Třebová přislíbila podle vývoje hospodaření až 100 tisíc korun, další příspěvky snad přidají velké firmy z Orlickoústecka.
Zatímco dříve přispívala jen sídelní města, nyní finanční pomoc zvažují i některá spádová. Záleží však na vůli zastupitelů. „V každém městě se asi peníze najdou, záleží na rozhodnutí zastupitelů,“ domnívá se Miroslav Wágner, starosta Jablonného nad Orlicí. Malé podhorské městečko je důkazem, že přispět může každý. Třeba i symbolicky. Loni v rozpočtu zastupitelé pro nemocnici vyčlenili částku 10 tisíc, letos to chtějí zopakovat. „Příští týden máme jednání Nadačního fondu nadaných, a takové příspěvky jsou jeho parketa, další prostředky by mohly plynout z něj,“ doplnil Miroslav Wágner. Fond vznikl v Jablonném před více než patnácti lety, pomáhá například studentům ze sociálně slabších rodin, zdravotně postiženým spoluobčanům nebo neziskovkám. Hlavním mecenášem je firma Isolit-Bravo, která do fondu každoročně vkládá jedno procento z daňového základu.
Měla by města a obce přispívat na přístrojové vybavení Orlickoústecké nemocnice? Diskutujte!