Cílem obnovy památky v donedávna havarijním stavu je odvodnění okolního terénu a střech, snížení vlhkosti zdiva, obnova vnějších a vnitřních omítek, obnova okenních a dveřních výplní, obnova střešního pláště, restaurování nástěnných maleb v depozitáři ve věži, nová mříž v jižní předsíni a restaurování interiérových prvků. Jde o hlavní oltář svatého Václava, boční oltář svatého Víta, vnitřní dveře z podvěží do lodi a z kruchty do depozitáře a varhanní stroj.

„Zahájení prací předcházely restaurátorské průzkumy. Vloni práce začaly opravou a přeložením střechy a provedením nového odvodnění kostela, které se letos dokončuje,“ vysvětluje Lenka Frídlová z odboru kultury a školství skutečského městského úřadu. 

Při návštěvě hřbitova, jímž je kostel obklopen, si tak dnes každý může všimnout kovových roštů nad odvodněním po obvodu památky. Jak ale Lenka Frídlová připomíná, zbývá tu vykonat ještě hodně práce.

„Vyrobena byla nová kovaná mříž do předsíně kostela a pro letošek se ještě počítá se zhotovením nové šindelové střechy na věži. V roce 2018 dojde na restaurování výmalby v depozitáři na věži, restaurování dveří do depozitáře a obnově dveřních a okenních výplní. Na restaurování a obnovu vnitřních omítek je vyčleněn rok 2019. V letech 2020 – 2022 bude restaurován interiér a v roce 2022 dojde i na obnovu šindelových střech. Vše zakončí v roce 2023 restaurátorská obnova vnějších omítek,“ uzavírá Lenka Frídlová.