„Alzheimerova choroba ohrožuje stále rostoucí část předseniorské a seniorské populace ve vyspělých zemích. Ve zdravotní péči o uživatele s touto diagnózou se úspěšně angažují jiné platformy, ale pro sociální služby podobné profesní sdružení dosud chybělo. V září 2013 vzniklo A – Forum CS z iniciativy dvou slovenských a dvou českých pobytových zařízení sociálních služeb a první společná konference by měla otevřít diskuzi nad společnými cíli a potřebami," vysvětlila Danuše Fomiczewová, ředitelka Domova u fontány v Přelouči jako jedné ze zakládajících organizací.
Mezinárodní konference se koná pod záštitou Pavla Šotoly, člena rady Pardubického kraje zodpovědného za sociální věci a neziskový sektor. Partnery jsou město Litomyšl a Univerzita Pardubice. Konference se rovněž zúčastní členové Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v čele s předsedou Jaroslavem Zavadilem. Ústecký kraj na konferenci reprezentuje Stanislav Rybák, první náměstek hejtmana Ústeckého kraje.
„Pozvali jsme nejen české a slovenské ředitele organizací sdružených v nové platformě, ale i širší odbornou veřejnost. Z Holandska přijede přednášet paní Willy Versluis, která působí v neziskové organizaci Opella. Část z více než osmdesáti přihlášených hostů se po skončení konference přesune do východoslovenského Prešova, kde podobná konference začíná ve čtvrtek," doplnil Jan Vojvodík, ředitel Domova důchodců Ústí nad Orlicí, dalšího ze zakladatelů platformy.
Na pořádání konference se podílí Domov u fontány v Přelouči a Domov důchodců Ústí nad Orlicí.