Na Zborovském náměstí pietním aktem za oběti války, v centru pak příjezdem dobové kolony složené z členů klubů vojenské historie. Na Pernštýnské náměstí v poledne dorazila kolona akce Na západ!, která v předchozích dnech projížděla východní Čechy jako dobová připomínka německého ústupu před sovětskou armádou. Putování bylo zakončeno v Pardubicích, kde symbolicky průvod zajatých německých vojáků prošel třídou Míru.