Vítězství pro čekající obyvatele, kteří se na hotové domy mohli zatím jen dívat, znamená rozhodnutí krajského úřadu. V ideálním případě se mohou do třiceti dnů nastěhovat. Spor ale je vyřešen jen částečně. Kolaudaci nově vzniklých domů v téměr dokončeném sídlišti ve Svítkově už by nemělo nic bránit, otázka stavby mostu ale zůstává stále otevřená.

Krajský úřad odvolání developera CZ stavební holding (CZSH) potvrdil s odůvodněním, že pardubický stavební úřad překročil svou pravomoc, když nepostupoval v souladu s platnou legislativou a současně rozšířil předmět žádosti o vydání kolaudačního souhlasu o mostní objekt přes Bylanku. Stavební úřad nemůže svévolně rozšířit kolaudační žádost o další stavební objekty, které nebyly předmětem původní žádosti.

„Odbor dopravy by měl provést kolaudaci domů i zbytku komunikace,“ uvedl člen představenstva CZSH Jan Tichý. „Jsme velmi rádi, že budoucí majitelé domů nebudou rukojmím kohokoliv. Doufám, že bude vše vyřešeno ve lhůtě třiceti dnů,“ dodal.

Rozhodnutí kvitoval i pardubický primátor Martin Charvát, ovšem jen tu část, která řeší situaci s bydlením. „Tajemník města má za úkol situaci řešit. Bude se tedy kolaudovat co nejdříve. Zároveň budu chtít i zdůvodnění odpovědnosti a závažnosti pochybení,“ potvrdil Charvát.

Ilustrační foto
Nové zástavbě ve Svítkově chybí bezpečný výjezd

Otázka stavby mostu přes Bylanku ale zůstává otevřená. Odvolání na krajském úřadu se zabývalo pouze kolaudací domů.

„Na místě, kde jsme měli stavět most, stojí lávka. Jde o černou stavbu, protože stojí na místě již povolené stavby. Vyzývám primátora, aby situaci řešil, byť jde o akci předchozího vedení radnice,“ dodal Tichý. Stávající lávka ale zároveň ani jedné ze stran nevadí a na místě možná zůstane. CZSH chce ještě dodatečně postavit přes Bylanku další lávku pro pěší.

Spor v předvolebním čase přerostl i v ostřejší výměnu názorů. Primátor Martin Charvát (ANO) se starostou obvodu Petrem Králíčkem (Pardubice pro lidi) si vyměnili hlasitější názory na odpovědnost jednotlivých samospráv. Starosta Svítkova uvedl, že radnice tlačí úředníky do vybudování mostu, načež se oba politici začali vzájemně obviňovat z nepravdivých tvrzení a míry zavinění.

„Šéfa odboru dopravy Vladimíra Bakajsu do těch sporných stanovisek tlačilo politické vedení radnice, které chce mít vybudovaný most pro auta. On teď ale za ten tlak ponese odpovědnost,“ konstatoval Petr Králíček.

„Plnou zodpovědnost za stávající stav nese městský obvod, který byl a je účastníkem všech stavebních a povolovacích řízení,“ narážel primátor na výstavbu v lokalitě U Moruší, kde se obyvatelé nyní staví proti mostu. Lokalita však začala vznikat až v době, kdy už bylo městskému obvodu známo, že plány sousedního satelitu s mostem a navazující komunikací počítají.

„Odpovědnost nese vedení radnice ve Svítkově, jmenovitě pan Králíček, který měl řešit dopravní strategii v lokalitě. Ve Svítkově nekoncepčně vzniká jeden satelit za druhým, ale už nenásleduje občanská vybavenost, ani se nepracuje na dopravním řešení,“ uvedl primátor Charvát.

Lávku přes Bylanku ve Svítkově měl nahradit silniční most. Jenže zatímco domy už stojí, most v plánované podobě už na místě být nemůže.
Hledání cesty z pasti. Satelit ve Svítkově moc nadějí nemá