Zabrat dostává i vedlejší kruhový objezd u chrudimské nemocnice, z něhož se odbočuje například směrem na Vlčnov.

Koly velkých a těžkých náklaďáků je na křižovatce u Kauflandu silně zprohýbána i zámková dlažba v ostrůvku na přechodu mezi Kauflandem a Family Centrem. „Projet tudy s kočárkem je docela síla,“ postěžovala si včera jedna z maminek na cestě za denními nákupy.

Nebezpečí ale číhá i na řidiče. „Jsou tu zároveň vytrhané a těžkou technikou poškozené obrubníky, které často ční do vozovky a vytváří tak ostré hrany, o které může dojít k poškození vozidla. Dále jsou zohýbané a poškozené dopravní značky, které jsou součástí dopravního značení objezdu a jejich absence, zejména v nočních hodinách, může zapříčinit dopravní nehodu,“ ozval se na webových stránkách města pisatel podepsaný jako „Panzerfranc“ .

Sama radnice ale věc nevyřeší. „Kruhové objezdy jsou ve vlastnictví státu, majetkovou správu vykonává Ředitelství silnic a dálnic. Aktuálně má ŘSD připravenou dokumentaci na úpravu dotčených okružních křižovatek a pokud by právě neprobíhala výstavba kanalizace v ulici Palackého, mohlo se k opravám a potřebným rozšířením přistoupit už v letošním roce. Takto budou úpravy provedeny v roce 2018. Pak by již k poškozování okružních křižovatek nemělo docházet,“ vysvětluje Martin Klimek, vedoucí chrudimského odboru dopravy.