Příště UNESCO?

Hřebčín byl dříve v ohrožení své existence, doslova na pokraji zkázy. „Podle mého názoru ho zachránily dva zlomové momenty. Nejprve to bylo v roce 2001 prohlášení hřebčína a kmenového stáda starokladrubských běloušů národní kulturní památkou, a poté získání projektu na jeho rekonstrukci," nechal se slyšet náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Podle něj teď díky tomu stojí hřebčín před dalším zlomovým momentem. Bude se snažit dostat na seznam památek UNESCO.
Stavební práce na areálu hřebčína začaly na začátku roku 2014. Na celém projektu se velkou měrou podíleli i památkáři. Při své práci tak museli sladit potřeby koní s ochranou budov nejstaršího hřebčína v Evropě.

Nečekané nálezy

Na odborníky čekaly i docela pozoruhodné nálezy. Na zámku byla například objevena řada původních výmaleb nebo také části pernštejnských terakotových ostění. V kryptě pod hřbitovní kaplí se prý našly i lidské ostatky.

„O existenci krypty se dříve jen spekulovalo. Navíc v zásypu klenby kaple jsme našli torzo andělíčka. Restaurátoři podle něj vytvořili sochu, která dnes zdobí fasádu kaple, neboť tam podle historických fotografií patří. Podobných příkladů v Kladrubech nalezneme desítky," podotkl Michal Drkula, který za státní památkovou péči akci dozoroval.

Přes obrovský rozsah stavby není v Kladrubech všechno hotové. Na obnovu čeká ještě krajina kolem hřebčína. Právě ta by měla být lákadlem pro budoucí návštěvníky.

(kd)