A to nejen tím, že by je varovali a následky výbuchu odstraňovali, ale také by lidem obstarali přechodné bydlení.

Když útočí chemie

„Mezi úkoly ochrany obyvatelstva patří vedle varování a evakuace také ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva," řekla mluvčí republikových hasičů Ivana Svitáková s tím, že  obecně je ukrytí obyvatelstva opatřením, jehož cílem je v nejvyšší možné míře zabránit účinkům radioaktivních a chemických otravných látek i bakteriologických prostředků na lidský organismus.

„Ukrytí je zabezpečeno ve stálých úkrytech a v improvizovaných úkrytech," řekl ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení generálního ředitelství  hasičů Ivan Koleňák s tím, že budování a údržba stálých úkrytů je mimořádně nákladná záležitost a využitelnost těchto úkrytů je z hlediska doby jejich „nastartování" a nerovnoměrnému rozmístění na území celé České republiky omezená.

„Rozmístění stálých úkrytů je v rámci České republiky nerovnoměrné. Toto je dáno požadavky v době jejich budování, kdy byla zohledněna místa s hustším osídlením nebo důležitější průmyslovou výrobou a z toho vyplývající potřebou ukrytí většího počtu obyvatel," dodal Ivan Koleňák.