Perníkovou chaloupkou, která sídlí pod Kunětickou horou, by se měla zabývat dokonce i veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Provozovatel Perníkové chaloupky Luděk Šorm totiž poslal ombudsmance žádost o neodkladnou právní pomoc.

„Jsme si vědomi, že veřejná ochránkyně práv nemůže napravit rozhodnutí obce o územním plánu, avšak nepochybně může zabránit tomu, aby zastupitelé tento zásadní dokument schvalovali na poslední chvíli před koncem svého volebního období. A to na základě podkladů, které dle našeho přesvědčení podávají nepravdivý popis skutečného stavu," vysvětlil Luděk Šorm.

Nový územní plán

O co v kauze jde? Nový územní plán by měl zmenšit zastavitelnou plochu občanské vybavenosti uvnitř oploceného areálu Loveckého zámečku ve prospěch nezastavitelné plochy specifické zeleně s hlavním účelem využití jako biocentrum. Podle Luďka Šorma by to znamenalo konec turistické atrakce, ve které sídlí Muzeum perníku.

Starostka obce Ráby Zdeňka Morchová se k celému problému zatím nechce vyjadřovat. „Vyjádřím se k tomu až po čtvrtečním jednání zastupitelstva, kde budeme nový územní plán schvalovat," řekla Zdeňka Morchová.

Provozovateli Perníkové chaloupky především vadí, že obec Ráby ani Magistrát města Pardubic nepřerušily řízení o územním plánu do doby, než bude právoplatně rozhodnuto souběžné správní řízení o charakter pozemků. Jde totiž o to, zda lze pozemky v oploceném areálu brát jako les.

Úřady prý navíc považují oplocené pozemky kolem Loveckého zámečku za veřejný prostor. „Předmětné pozemky uvnitř oploceného areálu nejsou veřejným prostranstvím, nejsou přístupné každému bez omezení a neslouží obecnému užívání," podotkl Luděk Šorm.

Byl by to konec?

Znamenala by změna územního plánu skutečně konec Perníkové chaloupky? „Projekt získal od restituenta k dispozici plochu celého oploceného areálu bývalého Ústavu sociální péče pro mentálně postižené. Proto mohl být realizován. Pokud se dosavadní podmínky novým územním plánem změní, bude muset být ukončen," dodal Luděk Šorm.