Na ARO a jednotkách intenzívní péče v Pardubickém kraji pracuje 112 lékařů a 493 sester.

„Průměrná doba hospitalizace jednoho pacienta s Covidem-19 na jednotce intenzivní péče je dva až tři týdny, pacientů postupně přibývá a kapacity se tenčí. Pardubické oddělení ARO, které se v tuto chvíli stará výhradně o pacienty s covidem-19, jsme proto v minulém týdnu rozšířili o další lůžka,“ upřesnila mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

Počty volných lůžek se dynamicky mění. Ve všech pěti nemocnicích Pardubického kraje je 160 intenzivních lůžek a 70 z nich je ventilovaných. Pro nemocné s covidem jsou nově vyhrazeny rovněž dvě stanice, jedna s osmi a jedna s pěti ventilovanými lůžky.

„Pacienti jsou v tuto chvíli už hospitalizovaní na obou. V ostatních nemocnicích je vždy část kapacity intenzivních lůžek vyčleněná pro necovidové pacienty a část pro ty s covidem-19,“ pokračuje mluvčí nemocnice.

Covid mění operační plány

Rychle se měnící počty pacientů s covidem ovlivňují i naplánované operace. „V každé nemocnici se na denní bázi sestavuje aktuální operační program tak, abychom měli zajištěné anesteziologické kapacity a pooperační péči. Na zajištění dostatečné kapacity intenzivní péče se podílejí lokální koordinátoři intenzivní péče, které máme v každé z pěti nemocnic a kteří úzce spolupracující s krajským koordinátorem intenzivní péče,“ vysvětluje Kateřina Semrádová. Krajský koordinátor není jen spojovacím článkem mezi nemocnicí a odbornou skupinou pod ministerstvem zdravotnictví, ale zároveň i nejvyšší organizační a odbornou kapacitou v Pardubickém kraji. „Krajským koordinátorem intenzivní péče je primář oddělení ARO v Pardubické nemocnici Jiří Pařízek,“ dodává mluvčí.

V Pardubickém kraji je k dispozici celkem 673 standardních lůžek s kyslíkem, 128 lůžek na ARO a jednotkách intenzívní péče, 59 umělých plicních ventilací, 14 přístrojů pro kontinuální dialýzu a 58 přenosných ventilátorům včetně ventilátorů na operačních sálech. Přístroji ECMO pro plicní řízení na podporu nejvážnějších případů Nemocnice Pardubického kraje nedisponuje. Podobně jsou na tom i Středočeský kraj a Vysočina.

Na ARO a jednotkách intenzívní péče je aktuálně volných 25 procent lůžek, u standardních lůžek s kyslíkem zbývá 37 procent kapacity, umělých plicních ventilací je k dispozici 30 procent. Největší volná kapacita, celých 70 procent zůstává u přístrojů pro kontinuální dialýzu.