Z větší části ocelová klec o rozměrech přibližně 3 x 2 metry je nyní prázdná a poslední opeřence zřejmě hostila už před drahnými léty. O tom svědčí její pomalu hnijící a propadající se dřevěná střecha. Majitele klece úředníci města neznají a také lidé z blízkého domu jen rozpačitě krčí rameny. „Bydlím tady už sedm let a tu klec už jsem časem nějak přestala vnímat. Procházím kolem ní vlastně jen občas při venčení psa, ale co si vzpomínám, tak jsem u té zamčené voliéry nikdy nikoho neviděla,“ říká mladá žena z nejbližšího vchodu.

Klec stojí na pozemku města a podle místostarosty Jaroslava Trávníčka je tu načerno. „Na úřední desce jsme proto vlastníka vyzvali, aby ji odstranil,“ říká místostarosta. „S pozemkem pod voliérou sice žádné aktuální plány nemáme, ale ten objekt se postupně rozpadá a časem by mohl představovat nebezpečí. Navíc tam nemá co dělat,“ pokračuje místostarosta.

Skutečnost, že zhoršující se stavebně technický stav objektu „hrozí způsobením škody na zdraví či životě třetích osob“ se zmiňuje i aktuální výzva vyvěšená na úřední desce města. Ta nabádá vlastníka voliéry k jejímu neprodlenému odstranění ve lhůtě do letošního 28. května. Pokud tak neučiní, přejde klec následně do majetku města a to ji pak nechá odvézt a zlikvidovat. „Budou s tím samozřejmě spojené nějaké finanční náklady, které by nám měl poté majitel klece uhradit. Jenže pokud vlastníka vůbec nezjistíme, musíme se smířit s tím, že jakékoliv vymáhání bude zcela bezpředmětné,“ konstatuje závěrem chrudimský místostarosta Jaroslav Trávníček.