Přijeli sem potomci a příbuzní z rodu Harrachů, aby se zúčastnili slavnostního odhalení pamětní desky věnované jejich předkovi hraběti Janu Nepomuku Harrachovi. Je umístěná mezi gymnáziem a zámeckým parkem a po právu hraběti náleží za vykonané zásluhy pro Národní muzeum, Matici českou i českou kulturu obecně.

Úvodem pověděl pár vět ředitel muzea Jan Luštinec a slovo převzala i předsedkyně Matice české Magdaléna Pokorná. Hovořila o hraběti Harrachovi, jeho významu pro Matici českou. Mezi těmi, kteří odhalili desku, byl i starosta města Vladimír Richter. Za zvuků lesních rohů byla deska představena veřejnosti. Publikum tvořili místní i přespolní diváci všech věkových skupin. Ti se záhy po odhalení desky plynule přesouvali do kostela sv. Vavřince, kde proběhla slavnostní mše za oběti I. světové války.

Zdeňka Kousalová