Jen několik úseků pěších tras ve městě je bez bariér a z padesátky objektů zhruba pětina. Takový je výsledek pasportu pěších tras, který nechali vypracovat radní. Vedení města si uvědomuje, že bezbariérovost veřejných objektů není ideální, a pasport má být podkladem pro budoucí úpravy.

„Bezbariérovému užívání za současného stavu vyhovuje jen několik málo úseků pěších tras, především v první polovině Palackého náměstí. Dalším úsekem, který lze považovat za bezbariérový, jsou pěší trasy v Nerudově ulici,“ shrnul výsledky pasportu místostarosta Miroslav Šafář.

Analýza se zaměřila také na objekty ve městě. U nich se posuzovala dosažitelnost a dostupnost. Hodnotily se všechny sociální, školské, veřejné instituce, prodejny, především základních potravin a finanční instituce. Posuzovala se rovněž dosažitelnost veřejné dopravy, zejména autobusové zastávky. Celkem šlo o 51 objektů. Zhruba dvanáct do jisté míry splňuje podmínky bezbariérové dosažitelnosti. Zbytek objektů je bezbariérové nedosažitelný.

Nutná bude úprava cesty ke středisku

Bezbariérová trasa musí mít šířku minimálně metr a půl. Nutná je proto například úprava chodníku v Třebovské ulici s vazbou na ulici Okružní II, kde se nachází zdravotní středisko.

Pokud jde o stávající objekty, téměř plně bezbariérová je, vyjma sekce pro mládež, městská knihovna, která se nachází v přízemí historické budovy zámečku. „Mírné převýšení mezi vstupním prostorem pro odbavení návštěvníků a sekcemi s uloženými knihami je řešeno šikmou rampou,“ vysvětlil Miroslav Šafář. Vyhovuje i Středisko pečovatelské služby. A to díky schodišťové sedačce, která zpřístupňuje byty v prvním patře. „Sedačka byla pořízena z příspěvku na speciální pomůcku pro osobu s pohybovým postižením a díky daru Oblastní charity Moravská Třebová,“ doplnil.

Bezbariérová naopak není budova městského úřadu. „V tomto směru cítíme rezervy, které jsou dány původní dispozicí objektu,“ přiznal místostarosta. Podobná situace je v muzeu. Mezi vstupním prostorem a dalšími místnostmi je schod. Prostory v muzeu jsou navíc pro případnou návštěvu vozíčkáře poměrně stísněné.

Na bezbariérové úpravy chce město požádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. „Priority, kterých by se žádost měla týkat, se budou diskutovat v dopravní komisi a pak budou předloženy radě města,“ nastínil další postup místostarosta Šafář-