Českotřebovská reálka kdysi.

Českotřebovské gymnázium dnes.
Pohlednice tištěná někdy před rokem 1930 zachycuje část dnešního Tyršova náměstí v České Třebové, jehož dominantou tehdy byla (a dosud zůstala) impozantní budova tehdejší reálky, dnes gymnázia. Architektonicky hodnotná stavba známého architekta Aloise Dryáka byla dokončena roku 1911.
Pojmenování po jednom ze zakladatelů tělovýchovné jednoty Sokol dostalo prostranství před tímto areálem r. 1932. Tento rok byl totiž rokem stého výročí narození Miroslava Tyrše a v této souvislosti byla do parčíku před budovou také osazena jeho busta vytvořená místním sochařem a kameníkem Františkem Voclem.
Nejen pro pamětníky může být zajímavý pohled na starší tvář dnes nejfrekventovanější českotřebovské křižovatky a zejména benzinovou čerpací stanici, která se zde také nacházela.
Městské muzeum Česká Třebová