Klasicistní kostel sv. Jakuba Většího v České Třebové byl stavěn mezi lety 1794 a 1801. Stavbu financoval kníže Alois z Lichtenštejna, který nakreslením plánů pověřil svého dvorního architekta Josefa Hardtmutha. Podle nich pak kostel měl dvě věže – jednu velkou a jednu malou – takzvaný sanktusník. V roce 1884 byl však kostel zachvácen požárem, kterému padla za oběť střecha, obě věže a zvony. Opravy kostela včetně vyzdvižení nové kostelní báně na věž probíhaly do listopadu roku 1885. Sanktusník však obnoven nebyl a navíc nová báň zastřešující kostelní věž svým tvarem neodpovídala původním Hardtmuthovým plánům. To byly důvody k tomu, aby v roce 1913 představitelé města začali usilovat o nápravu stavu, tedy o obnovu sanktusníku a nahrazení kostelní báně.
Celá rekonstrukce nakonec dopadla jinak. Sanktusník nebyl obnoven vůbec, rekonstrukce se měla dočkat pouze báň. Ta se už ale původní Hardtmuthově podobat neměla. Vyprojektovala ji a zrealizovala zdejší firma Rössler a Kudlík. Tato nová kostelní báň v nezměněné podobě vydržela dodnes. V listopadu jí bude právě 100 let.
Kostel sv. Jakuba Většího v České Třebové.

Kostel sv. Jakuba Většího v České Třebové.
Obr. 1. Pohlednice z roku 1904 zachycuje kostel sv. Jakuba Většího s bání z roku 1885. V popředí budova děkanství z 80. let 18. století.
Obr. 2. Pohled na současnou podobu kostela sv. Jakuba Většího s bání z roku 1913.
JANA VOLESKÁ,
ředitelka,
Městské muzeum Česká Třebová