Besídka přinesla spoustu legrace

Po vánočních koncertech, živém betlému a vystoupení tamního hudebního souboru Barbušáci to byla vánoční besídka obyvatel domova, která akce symbolicky završila. Uskutečnila se v kapli sv. Bartoloměje 19. prosince. A že bylo opravdu o co stát, dokazuje upřesněním kulturního programu Gábina Brůnová, pracovnice vzdělávacího centra domova, která akci připravovala a koordinovala: „Oslovili jsme tradiční partnery a nikdo nezklamal, návštěvníci besídky tak mohli vidět pohádku Budulínek v podání obyvatel Domova na Stříbrném vrchu v Rokytnici v Orlických horách, vystoupení pěveckého sboru Petrklíč ze Základní umělecké školy v Letohradu a představení Českého červeného kříže z Ústí nad Orlicí. Samozřejmostí byla i spousta legrace při soutěžích a hrách."
Pořadatelé besídky tímto děkují všem sponzorům a dárcům, kteří nějakým způsobem přispěli k vydařenému průběhu celé akce. Besídka nebyla tou úplně poslední tečkou za předvánočními akcemi. Více Jaromír Fabián, vedoucí sociální péče domova: „Tady v domově už probíhaly jen přípravy na Štědrý den, protože snahou všech pracovníků je, aby Vánoce v domově byly stejně jako kdekoli jinde v atmosféře klidu a pohody. Barbušáci však měli ještě 22. prosince vystoupení na zámku v Potštejně."

A nakonec Štědrý den nastal

Jak se na Štědrý den sluší, i na Žampachu byl plný očekávání a radosti. Na svátečních stolech je pro všechny připraveno cukroví, domovem zní koledy a v jednotlivých rodinách domova se pod vánočními stromečky hromadí dárky. Než však přijde tolik očekávaný Ježíšek, sejdou se obyvatelé a pracovníci domova u štědrovečerní večeře, při které nechybí ryba a bramborový salát. A pak už nic nebrání tomu, aby se přistoupilo k vánočnímu stromu…
Miroslava Poláčková, vedoucí oddělení domova, k tomu říká: „Ne všichni obyvatelé domova mají možnost odjet na svátky domů, avšak těm, kteří tu z jakéhokoli důvodu zůstanou, připraví pracovníci domova opravdu sváteční vánoční atmosféru."
Je třeba také dodat, že sváteční atmosféra v domově Štědrým dnem sice vrcholí, ale zdaleka nekončí. V sobotu 6. ledna proběhne Tříkrálová besídka a žehnání domům na Žampachu. „Všechny akce připravujeme nejen pro obyvatele našeho domova, ale i pro veřejnost, kterou tímto na Žampach srdečně zveme," dodává Miroslava Poláčková.
Poděkování patří mimo jiné i Českému červenému kříži z Ústí nad Orlicí, který předvánoční sbírkou Strom splněných přání přispěl k bohaté vánoční nadílce mnoha obyvatel domova. (gr)