Učinilo tak 94 procent škol. Do zbylých se inspektoři rozjeli romské děti spočítat sami, výsledky by měly být známy v prosinci. Předpokládá se, že romských dětí bude zhruba třetina. Důvodem sčítání je otázka financování speciálních škol  a především pak plnění opatření, kterými Česko reaguje na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva z roku 2007, podle nějž bylo 18 romských žáků neoprávněně odsunuto na zvláštní školu.

Třeba ředitel Speciální základní školy v Hradci Králové Pavel Svoboda dokonce napsal kvůli svému nesouhlasu se sčítáním rozhořčený dopis na ministerstvo školství. Poukazuje, že kritéria pro určení romské etnicity byla zcela laická (barva očí či pleti), většina takových dětí přitom má oficiálně českou národnost nebo se narodila smíšeným (česko-romským) párům.

Definice podle ministra
O tom, kdo je Rom, měli ředitelé speciálních škol rozhodovat na základě definice ministerstva práce, kterou schválil i ombudsman. Podle ní se za romského žáka považuje člověk, který se za něj sám považuje, anebo je za takového považován významnou částí svého okolí. Takovou definici ředitelé zpochybňují už z toho důvodu, že velká část dětí je ze smíšených manželství.

„Je pro mne osobně naprosto nepřijatelné jakýmsi laickým způsobem určovat národnost žáků a převzít nad tímto verdiktem nařízenou osobní odpovědnost. A to vše ještě v dnešní, jak jistě uznáte, rozjitřené a nadmíru citlivé atmosféře. Jde o to, že mezi mými žáky samozřejmě romské děti jsou, ale všechny uvádějí národnost českou. A já jim mám dát nálepku romského dítěte? A kdo ze mne poté sejme vinu, až někdo vzápětí tento akt zažaluje?" napsal Svoboda v dopise.

Mnozí ředitelé také kritizují podvolování se českých úředníků kritice ze strany EU a různých mezinárodních organizací, že je u nás vysoký podíl Romů na speciálních školách, původně určených jen lehce mentálně postiženým. Ministerstvo už v roce 2011 přijalo nové vyhlášky, a počet romských žáků na těchto školách zvolna klesá.

Jenže to má druhou stranu mince. Třeba nedávnou vzpouru rodičů čtyř prvňáčků v Luži na Chrudimsku, kterým se nelíbilo, že v jejich třídě je polovina Romů, zatímco v sousední jen jeden. Báli se o úroveň výuky, která se bude muset přizpůsobit slabším žákům. Na reorganizaci tříd ale ředitel nepřistoupil a rodiče tak své děti začali vozit do školy v sedm kilometrů vzdálené Skutči.

„Na ředitelem svolané   schůzce rodičů se vše pohádalo, naše bílá polovina byla označena za rasisty a nic se nevyřešilo. Ve Skutči jsme ale spokojení, tam je romské dítě jen jedno," uvedl včera jeden z otců Petr Vostřel.