Robin Štancl.Jak hodnotíte Evropskou unii – spíš pozitivně, nebo negativně? V čem vás štve a v čem naopak vidíte pozitiva?
Evropskou unii hodnotím pozitivně. Nejkladněji vnímám fakt, že se všechny členské státy snaží co nejvíce sblížit. Podle mě je to velice důležité. Například společná měna Euro usnadňuje zapomenout na hranice jednotlivých států (Česko má v tomto ohledu jistou nevýhodu). Za další kladné kroky považuji budování navigačního systému Galileo nebo možné zrušení roamingových poplatků.
Pozitiv je samozřejmě víc, jenže o těchto v médiích slyším nejčastěji. Mezi negativa, o nichž jsem už vícekrát četl, bych zařadil například nesmyslné přejmenování pomazánkového másla.
Vnímáte ještě v dnešní době hranice?
Hranice jednotlivých států stále vnímám i v dnešní době. Ne však jako nějakou překážku či bariéru, která by mě měla omezovat v pohybu či komunikaci s lidmi, ale jako jistou přepážku, za kterou se už většinou nedomluvím česky a kde už nebudu moci platit českou korunou. Tyto dvě věci naštěstí nejsou žádným problémem.
Otevírá vám členství ČR v Evropské unii nové možnosti?
Ano. Jen díky projektům Evropské unie jsem se seznámil se spoustou přátelských lidí ze Slovenska, Polska, Itálie nebo Španělska. Díky spolupráci partnerských měst jsme se s divadelním souborem Knoflíček podívali například do Polska. Všechny podobné projekty vám poskytnou jedinečné zážitky, které byste na běžné dovolené nezískali.
Jste ve třídě výjimkou, nebo i vaši spolužáci „jsou rádi v Evropě"?
Myslím si, že i moji spolužáci si uvědomují, co Evropská unie představuje. Jaká jsou její pozitiva i negativa a kam míří vývoj členských států, které navádí určitým směrem. Nemohu sice za své vrstevníky mluvit, ale většina z nich je v Evropě ráda.
Všímáte si i projektů, které byly ve městě, kde bydlíte, podpořeny Evropskou unií?
Určitě ano. Například projekty, do kterých je zapojen DDM Kamarád. Nápis informující mě o úplném nebo částečném financování projektu vidím například u vlakového nádraží nebo na gymnáziu, kde byl podpořen nákup nového vybavení.