Výlety jsou zajišťovány vždy se zdravotnickým dohledem, osobní asistencí, průvodcem a s živým hudebním doprovodem. Vše organizuje kolektiv mladých lidí, a to způsobem a za cenu dostupnou seniorům a zdravotně postiženým osobám.

Každý účastník za výlet zaplatí symbolickou částkou 100 Kč. Skutečně průměrné náklady na osobu až osminásobné. Zbylé finance hradí spolek a prostředky vyhledává z veřejných i firemních zdrojů, grantů a nadací. „Zájemci o výlety se mohou hlásit vždy v pondělí od 9 hod do 15 hod, a to buď telefonicky či osobně v kanceláři spolku. Více informací o výletech naleznete na našich webových stránkách www.huranavylet.info.,“ informuje projektová manažerka spolku Anna Mikanová.

 „Myslím, že spolek přišel s úžasným nápadem, který jeho členové dokázali dotáhnout do konce. Není to cestovní kancelář zaměřená na starší klientelu, ale svým způsobem služba, na kterou si musí sehnat sponzory, dotace, granty….A sympatická je i skutečnost, že jsou to vesměs velmi mladí lidé, kteří pořádají akce pro generaci svých babiček a dědečků. Proto mají i naši podporu,“ řekl Pavel Šotola, krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor.

Jedním z dalších motivů pro vznik spolku Hurá na Výlet bylo i zjištění značné míry zneužívání seniorů na předváděcích akcích. Patronkou spolku se proto stala režisérka Silvie Dymáková, autorka dokumentu „Šmejdi“, který zachycuje podvodné praktiky obchodníků. (am, ron)