Vytištěné eVstupenky nahrazují klasické vstupenky koupené přes pokladny v Multifunkčním centru.

Je nutné uchovávat tyto vstupenky na bezpečném místě, aby je nebylo možné zkopírovat nebo neoprávněně využít.