Konzumaci alkoholu na vybraných veřejných prostranstvích v Hlinsku dosud upravovala obecně závazná vyhláška. Město ji však muselo zrušit a nahradit novou, přísnější.

Opatření souvisí se zákonem o ochraně zdraví, jehož cílem je omezit dostupnost alkoholických nápojů a prodej lihovin. Zákon chce chránit zejména osoby mladší osmnácti let.

V Hlinsku tak nově a za pomoci grafických symbolů jasně vymezili oblasti, kde je konzumace alkoholu na veřejnosti zakázaná. Na piknik s alkoholem musí lidé zapomenout nejen v části parku Drachtinka, ale i v jižní části města vymezené ulicemi Karla Lidického, Wilsonova a Adámkovou třídou.

Celkem je těchto oblastí v Hlinsku šest, další jsou v městských částech Čertovina Chlum a Srní. Připraveny jsou ale i výjimky.

Výjimky Hlinsko povolilo zejména pro čas silvestrovského veselí a také na přelom dubna a května, kdy město opanují oslavy svátku čarodějnic. Výjimku dostaly i pravidelné adventní trhy, jarmarky, majáles či cyklistické závody. Omezení se netýká letních předzahrádek restaurací, které se ve vymezených oblastech nacházejí. „I pořadatelé jiných, než ve vyhlášce vyjmenovaných, akcí mohou dostat výjimku. Je však nutné o ni s dostatečným předstihem požádat městskou radu,“ doplnila Nikola Hadáčková z městského úřadu v Hlinsku.

Mezi další změny, které přináší nový zákon o ochraně zdraví, patří také zákaz prodeje alkoholických nápojů ve stáncích. Výjimku tvoří stánky s občerstvením a příležitostný prodej, například při ochutnávkách vín, farmářských a tradičních trzích.