Na straně příjmů města stojí v první řadě daně, které jsou vyčísleny na 145 milionů korun. Následuje příspěvek na výkon státní správy ve výši 20 milionů korun. Do příjmové stránky rozpočtu se počítá i plánovaný prodej pozemků či nedaňové příjmy 41 milionů korun. Předpokládané kapitálové příjmy by měly činit šest až sedm milionů korun.

Ve výdajové stránce rozpočtu je vyčíslených 26 milionů korun na provoz příspěvkových organizací, devět milionů dostanou místní sportoviště a počítá se i s 35 miliony na jejich provoz. Další investice do příspěvkových organizací přesáhnou deset milionů korun.

Hlinecké čeká v letošním roce hodně investičních akcí. Jmenujme nové parkoviště pro 40 aut v sídlišti, kde se počítá i s rekonstrukcí Palackého ulice. Stavět se budou chodníky, a to v úseku od semaforu k domu dětí nebo na opačné straně směrem k podchodu. Chodníky doplní i veřejné osvětlení. Hlinsko se pustí do rekonstrukce ubytovny, kde budou vybudovány pokoje odpovídající parametrům internátu. Ten by měl v budoucnu sloužit k ubytování žáků učebního oboru mlékař, který začal psát svou historii v loňském roce.

Významnou investiční akcí je kanalizace v oblasti Za Drahou u Matulovy vily, značné finanční prostředky poputují do místních hlineckých částí.

„Pokud se nám podaří získat dotace, chceme postavit autobusové nádraží, vybudovat podzemní kontejnery či realizovat první etapu rekonstrukce objektu bývalé administrativní budovy ETA.

V průmyslové zóně počítáme s výstavbou komunikace a prodejem dalších pozemků zájemcům z řad investorů. V plánu máme i vyhotovení projektové dokumentace biokoupaliště jako součásti oddychové zóny,“ uvedl starosta Hlinska Miroslav Krčil.