„Výsledkem ověřovací ankety bude sestavení deseti nejpalčivějších problémů ve městě, které bude následně projednávat rada města a zastupitelstvo. Poslední termín k odevzdání dotazníku pro veřejnost je 20. března do 14.00 hodin,“ sdělil tiskový mluvčí města Václav Dokoupil.

Prozatím se jako nejpalčivější problémy jeví chybějící kulturní multifunkční sál nebo krytý bazén. Dále by lidé chtěli vybudovat chodník nebo cyklostezky. Od města by si také občané přáli podporu výstavby sociálního bydlení nebo startovací byty pro mladé lidi. Každý člověk má možnost označit dva problémy.