V Dřítči na Pardubicku se sešli hejtmani, aby projednali otázky regionální dopravy a zdravotnictví. A na rozdíl od představitelů nejvyšší státní politiky, kde momentálně panují ostré spory, hejtmani našli shodu.

Po vládě bude Asociace krajů požadovat 420 milionů korun na platy řidičů linkových autobusů. Původně přitom chtěla částku dvojnásobnou. „Budeme požadovat, aby byly tyto finanční prostředky garantovány i v budoucnu," uvedla předsedkyně Rady Asociace krajů a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

Peníze se nebudou rozdělovat podle velikosti krajů, ale podle počtu objednaných kilometrů u dopravců.

„Srovnatelně velké kraje nemusí mít stejný počet objednaných kilometrů, toto rozdělení je spravedlivější. Částka je polovina nákladů, které kraje v kontextu se zvýšením mezd řidičů autobusů musely vydat. Je to kompromis se skřípěním zubů. V případě našeho kraje takto vypočítané peníze budou de facto stačit, situace v dalších krajích je ale odlišná," konstatoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.